Oferta » PŁYTKI KAMIENNE » Marmur »


Marmur skała metamorficzna, powstała w procesie przeobrażania różnych skał osadowych, głównie wapieni. Ruchy tektoniczne, ogromne ciśnienie oraz temperatura powodują procesy krystalizacji, stąd marmur nazywany jest wapieniem krystalicznym. Marmury stosowane są w budownictwie od czasów starożytnych. Z uwagi na ich ekskluzywny i bardzo efektowny wygląd wykorzystywany jest do upiększania stylowych i reprezentatywnych wnętrz.